Психологія

Кожокарь І. К.Психологічна підготовка стрільців з лука у підготовчому періоді спортивних тренувань// Кваліфікаційна робота магістра / за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт». Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, 2021. - 65с

Мазепа О. Ю. Індивідуально-типологічні властивості психологічної підготовки стрільців з лука // Кваліфікаційна робота магістра / за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт». – Сумський державний університет,2020. – 94 с

Оцінювання психофізіологічних станів у спорті: монографія / Георгій Коробейніков, Євген Приступа, Леся Коробейнікова, Юрій Бріскін. – Л. : ЛДУФК, 2013

Г. Б. Горская. Психологическое обеспечение многолетней подготовки спортсменов Учебное пособие

Спортивная психология: профессиональный отбор в спорте

ОТБОР СПОРТСМЕНОВ И ОРИЕНТАЦИЯ ИХ ПОДГОТОВКИ В ПРОЦЕССЕ МНОГОЛЕТНЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ. О. А. Шинкарук

Профессиональный отбор в спорте. Учебное пособие для высших учебных заведений физической культуры

Психология отбора в спортивных играх

Материалы к курсу «Спортивная психология»Багадирова С.К.

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ СПОРТА. О.Л. Речкалова

Психолого-педагогическое сопровождение спортивной деятельности в контексте самореализации личности

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ГРУППАМ ВИДОВ СПОРТА

Боднар І. Диференційоване фізичне виховання : навч. посіб. / Іванна Боднар. - Львів : ЛДУФК, 2017. - 197 с. (диференційоване фізичне виховання з урахуванням психологічних особливостей)