Інформаційна політика ФСЛУ. Незатверджена

Інформаційне забезпечення діяльності ФСЛУ*

Залучення позабюджетних і спонсорських коштів в сучасних умовах вимагають також найпильнішої уваги до інформаційного забезпечення розвитку стрільби з лука.

Для широкого інформування всіх верств населення України про досягнення вітчизняних спортсменів в змаганнях, планах розвитку стрільби з лука та хід їх реалізації необхідно розширення співпраці з загальнонаціональними і регіональними ЗМІ. Особлива увага повинна приділятися налагодженню співпраці з телебаченням.

Разом з тим найбільш доступним і популярним серед молоді та інших верств населення залишається Інтернет. У зв'язку з цим найбільшу увагу федерація стрільби з лука України повинна приділяти використанню Інтернет-ресурсу. Створення і наповнення сайтів обласних федерацій необхідною інформацією залишатиметься пріоритетним напрямком роботи. Плановане розширення співпраці з іншими цільовими групами також підвищить зростання популярності стрільби з лука. Розширення інформаційного забезпечення веде до додаткового залучення молоді до лав стрільців з лука, завдяки створенню та поширенню спеціальних програм для початківців.

Метою інформаційної політики є - сприяння успішній діяльності федерації стрільби з лука України і її місцевих організацій щодо поліпшення іміджу стрільби з лука, його привабливості для населення України, поширенню ідей здорового способу життя, популяризації стрільби з лука, залученню нових членів до лав ФСЛУ, зміцненню і розвитку спортивно-масового руху.

Пріоритетами в цій сфері є:

- вироблення єдиних підходів усіх структур, що входять в ФСЛУ, до організації та практичного здійснення взаємодії із засобами масової інформації;

- систематизація діяльності ФСЛУ і її місцевих організацій в інформаційній сфері, формування єдиної інформаційної політики;

- регламентація інформаційних процесів, пов'язаних з діяльністю ФСЛУ;

- розвиток і вдосконалення роботи з інформаційними ресурсами;

- взаємне використання інформаційних ресурсів ФСЛУ і його структурних підрозділів.

Основними завданнями єдиної інформаційної політики є:

- формування позитивного іміджу стрільби з лука та сталого позитивного ставлення до діяльності федерації стрільби з лука України;

- поширення точної і достовірної інформації про діяльність ФСЛУ за основними напрямками;

- пропаганда здорового способу життя;

- розвиток фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в т. ч. серед дітей;

- видатні спортивні досягнення спортсменів, підтримка професійних спортсменів;

- забезпечення інформаційних зв'язків між різними ланками і рівнями в структурі ФСЛУ, узагальнення та аналіз інформації про діяльність структурних підрозділів і спортивних клубів, вивчення і поширення передового досвіду взаємодії із засобами масової інформації.

Створення єдиної системи інформаційного забезпечення має на увазі структурування та об'єднання ресурсів, сил і засобів в інформаційній сфері, скоординоване ведення інформаційної діяльності на основі вироблених єдиних підходів до роботи із засобами масової інформації.

Під інформаційним забезпеченням розуміється:

- поширення в засобах масової інформації відомостей про діяльність ФСЛУ;

- взаємодія з іншими інститутами суспільства, впливають на формування громадської думки, здійснювані уповноваженими до ведення роботи в інформаційній сфері підрозділами;

- своєчасне донесення важливої інформації до керівництва ФСЛУ, забезпечення запитів всіх структур ФСЛУ на отримання необхідної інформації.

*п.3.4.11. Програми розвитку стрільби з лука до 2020 року, підготовленої Пінчуком М.Г.